Guttenberg

Specifikem této stavby je fakt, že je založena nad tubusem metra, jehož vrchol je pouze v hloubce 4 metry pod terénem. Bylo nutné vyřešit jak samotné založení objektu a to pouze v bodech mimo tubus metra a hlavně problém s akustikou. Ten byl vyřešen použitím systému Gerb, kdy je celý dům usazen na pružných ložiscích, které eliminují přenos vibrací a hluku z trasy metra.  Celá konstrukce stavby je kombinací vápenopískových bloků s železobetonovými konstrukcemi. Bytový dům obsahuje šest bytových jednotek a částečně obytnou plochou střechu s dřevěnými terasami. Celková užitná plocha bytů je 374 m2.

 

Lokalita: Praha

Objednatel: soukromý investor/více při osobním jednání

Projektant / architekt: Ateliér Dům a Město, Ing. Arch. Martin Feistner

Investiční náklady: 22,7 mil. Kč

Doba výstavby: 15 měsíců, dokončeno 5/2019