Guttenberg

Náročnost výstavby u tohoto objektu spočívala v jeho velmi svažitém umístění. Konstrukce domu je kombinací keramických cihelných bloků s železobetonovými konstrukcemi. Výplně otvorů jsou hliníkové. Fasády jsou opatřeny polystyrenem s finálními povrchovými úpravami v kombinaci s dřevěnými obklady. Celková užitná plocha objektu je 338 m2.

 

Lokalita: Okres Praha – Západ

Objednatel: soukromý investor/více při osobním jednání

Projektant / architekt: Versatile s.r.o., Ing.arch. Pavel Salák

Investiční náklady: 19,9 mil. Kč

Doba výstavby: 11/2015 – 10/2017

Galerie