Guttenberg

Jedná se o novostavbu základní školy v pasivním standardu. Konstrukční systém kombinuje svislé nosné stěny z keramických bloků s vodorovnými železobetonovými konstrukcemi. Veškeré ostatní konstrukce byly podřízeny stavbě v pasivním standardu. Byl kladen velký důraz na detail provedení s minimalizací chyb. Výsledkem je funkční stavba v požadované kvalitě a standardu pasivní stavby.

 

Lokalita: Malý Újezd, okres Mělník

Objednatel: Obec Malý Újezd

Projektant / architekt: Ing. Jiří Šír – VISTA

Investiční náklady: 22,44 mil. Kč

Doba výstavby: 07/2017 – 08/2018

Galerie