Guttenberg

V rámci této rekonstrukce došlo k výraznému snížení energetické náročnosti tohoto objektu. Nejprve byly odstraněny konstrukce obvodového pláště obsahující azbest. Vznikl nový nosný rám, který byl zateplen, osazeny nové výplně otvorů, zrekonstruováno sociální zázemí. Dále byla provedena celková rekonstrukce topného systému a celková obnova střešního pláště včetně nového, výrazně lepšího zateplení.

 

Lokalita: Byšice, okres Mělník

Objednatel: Obec Byšice

Projektant / architekt: Energy Benefit centre o.p.s.

Investiční náklady: 10,6 mil. Kč

Doba výstavby: 10/2013 – 08/2014

Galerie